Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.

Může být vaše dítě psychopat? Lze to testovat

Má dítě předpoklady k psychopatii vrozené a nebo za to může chování rodičů?

Ilustrace: Vilém Mikyška
0 5 349

O tom, že jsou psychopaté a jedinci s antisociální poruchou osobnosti pro společnost nebezpeční není pochyb. Proto se vědecký svět intenzivně zaobírá výzkumem poruch nejen u dospělých, ale dokonce i u dětí. Vědecké studie totiž statisticky potvrzují, že psychopatické rysy u dětí lze nejen testovat pomocí technik s podrobně vypracovanou metodologií zkoumání, ale také tyto patologické rysy v chování terapeuticky usměnovat a mírnit. V lékařsko psychologické terminologii se navíc začal objevovat svým způsobem kontroverzní pojem „prosociální psychopat“. Tento pojem má charakterizovat bezcitnou a ledově klidnou, neúzkostnou bytost, která je pro společnost naopak prospěšná v rámci např. povolání, kde jsou takové povahové rysy žádoucí. S trochou fantazie by se dalo říct, že společnost lékařů a psychoterapeutů vyvíjí psychoterapeutické metody, které předškolního psychopata připraví na budoucí kariéru neurochirurga a pohotového,nebojácného záchranáře spíš, než aby se bez účinné intervence za nějaký čas neocitl na prahu kariéry sériového vraha či „pouhého“ rozvraceče manželských , rodinných či sociálních vztahů obecně.

Při podrobném prozkoumání zahraničního internetu není problém objevit pestrou škálu informací týkajících se problematiky dětské psychopatie. Vědecký svět je tímto záhadným fenoménem přímo posedlý. Můžeme najít stovky a tisíce odborných portálů odkazujících se na další bratříčky. Ve stručnosti si nyní ukážeme co se našlo.

Mezinárodní tým vedený australskou univerzitou  UNSW vyvinul diagnostický nástroj, který ukazuje, že velmi malé děti mohou vykazovat určitou necitlivost a nezdravé rysy charakteristické pro odhalení psychopatie. Více než 200 dětí ve věku od tří do šesti let se zúčastnilo studie, která zjistila, že 10% vykazuje psychopatologické a nezdravé rysy, jako je absence svědomí nebo empatie. Vedoucí autorka studie a přednášející na pracovišti UNSW Eva R. Kimonis uvedla, že diagnostický nástroj umožní dětem, kterým hrozí porucha osobnosti, předčasné léčení.

CU – (Callous and unemotional traits) je zkratka označující soubor příznaků charakteristických pro diagnostiku psychopatie. V páté revizi DSM-5 diagnostického a statistického manuálu duševních poruch ( byl zahrnut specifikátor CU jako znak poruchy chování.

Statistika o 10-ti % psychopatických dětí zahrnuje pouze výsledky měření  testovaných dětí. Toto číslo proto nekoresponduje se statistickými výsledky výskytu dospělé psychopatické populace v 1%. Některé odborné zahraniční portály uvádějí výskyt dětí s rysy CU okolo 2-4%, což je i tak o dost vyšší číslo, než u dospělé populace. To by mohlo souviset s měřením statistických údajů. Vyšetřené děti sklony k psychopatii neumí skrývat, zatímco dospělí jedinci ano a zřídkakdy se testování ochotně podrobí.

Test s červenou koulí a snímky tváří lidí

Výzkum, publikovaný v časopise Biological Psychiatry zjistil, že děti, které se více zajímají o červenou kouli než o situované snímky tváří vykazují v pozdějším věku vyšší známky psychopatologických znaků, které jsou dobře popsány v rámci výzkumů psychopatie dospělých jedinců. Jak uvedli někteří výzkumníci, existuje silná korelace mezi znaky CU a závažným antisociálním chováním. Velmi překvapivě výsledky testů navíc odhalily genderové rozdíly. Větší část výzkumu se zaměřila na chlapce kvůli statisticky vykazované vyšší míře prevalence CU, nicméně několik studií zjistilo rozdíly mezi pohlavími a to zejména rozdíly mezi genetickou predispozicí a vlivu sociálního prostředí. Výsledky testů totiž ukázaly, že znaky CU u chlapců jsou více podmíněné geneticky a vlastnosti CU u dívek jsou spíše více závislé na sociálním prostředí.

Výsledky vědeckého výzkumu navíc podpořily hypotézu, že nedostatečná pozornost ke sledování psychopatologických markerů již v ranném dětství – a to zejména u rizikových rodin vykazujících jisté znaky antisociálního prostředí mohou mít nepříznivé následky pro společnost nejen v aspektech sociálních, ale i ekonomických. Proto se týmy vědců ve spolupráci se sociálními pracovniky zabývají vývojem koncepce účinné rodičovské intervence.

Je nutné s jistou nadsázkou dodat, že představa přinutit psychopatickou matku, nebo psychopatického otce k intervenci, když právě jedním z charakteristických znaků jejich antisociálního chování je rigidita, neschopnost kooperace, absence citů a empatie vůči všemu, k čemu by se měli podřizovat a nad čím by přestali mít absolutní moc a kontrolu je víc než pesimistická.

Kritéria pro testování

K testování dětí na rozpoznávání psychopatických rysů CU vědce přiměly předešlé výzkumy, které u dospělých jedinců potvrdily sníženou aktivitu Amygdaly v přímé souvislosti s reakcí na snímky vyobrazující emočně vypjaté výrazy lidských tváří. Existují také důkazy, že zvýšené vlastnosti CU a snížené rozpoznání strachu souvisí se sníženou oční motilitou. Proto se do testu zapojila ona červená koule, která jako monotematický objekt není spojena z žádnou emoční koeficiencí na rozdíl od výrazů v obličeji.

Role rodičovství

Bylo potvrzeno, že projevy rodičovské lásky jsou velmi podstatné u batolat a právě toto období vývojového stádia dítěte je tolik podstatné pro snížení rizika a výskytu znaků CU.  Dyadická interakce doslovně znamenající verbální nebo nonverbální interpersonální komunikaci (vzájemné působení) mezi dvěma jedinci se stala předmětem studie, která měla za úkol zkoumat kauzální znaky CU u dětí v závislosti na mechanismech nedostatečného očního kontaktu při projevování lásky k dítěti v jeho ranném stádiu vývoje. Dospěla k závěru, že potlačení oční interakce s novorozenětem může souviset s rozvojem znaků pro CU.

Podrobně můžete prozkoumat studii kolektivu  Dadds, M.R., Allen, J.L., McGregor, K., Woolgar, M., Viding, E., and Scott, S. Callous-unemotional traits in children and mechanisms of impaired eye contact during expressions of love: A treatment target?.J Child Psychol Psychiatry.2014;55:771–780

Výsledek této studie překvapivě vyvozuje závěry, že za dětské poruchy CU v závislosti na očním kontaktu a interakce (rodič x dítě) nesouvisí s chováním matek, ale souvisí s psychopatickými rysy otců. Zvláštní že?

 

 

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.