Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.

Emoční zneužívání a kognitivní disonance ve vztahu

....proč se kognitivní disonance neprojevuje ve vztazích zdravých partnerů?

Ilustrace: Vilém Mikyška
0 4 390

Zjistili jste,že vaše žena projevuje známky jisté emoční nestability? Snažili jste se sjednat ve vztahu pořádek a záhy jste se ocitli v předem promyšlené pasti? Máte výčitky, že něco děláte ve vztahu špatně? Neobviňujte se! Vaše choť totiž nejspíš jedná pod vlivem své pokřivené osobnosti. Zatímco ona jedná bez výčitek, vy berete ohled a nad vším moc dlouho přemýšlíte. Limituje vás totiž morální zodpovědnost. Ohlížením se kolem sebe totiž ztrácíte vhled do celé situace a stáváte se štvanou zvěří. Ženu tohle navíc baví a čím víc se ji bráníte, tím víc si prořezáváte a prohlubujete rány špičkami hrotů pasti, v jejíž sevření jste.

Téměř všichni normální muži, kteří jsou zapojeni do temné hry s ženou, projevující příznaky antisociální poruchy osobnosti projdou dřív nebo později fází odmítnutí. Je velmi těžké přijmout smutnou skutečnost, že osoba vám tak blízká, po jejímž boku jste postavili dům, zasadili strom a zplodili potomka a která se určitou dobu chovala jako nejlepší přítel s láskou a úctou k vašemu životu se začne znenadání kroutit jako had. Cílem a strategií tohoto zákeřného tvora je ponižovat vás a kontrolovat skrze svoji dominanci.

V jisté fázi vztahu a to zejména po svatebním obřadu či zajištěné spoluúčasti finančního vlastnictví v rámci manželství už emočně chladná žena nepotřebuje investovat do masky milující chotě. Začne tedy odhalovat svou pravou – psychopatickou tvář. Vy se začnete k tomuto „něžnému“ predátorovi v rámci sebeobrany ohrazovat, nicméně i když nakonec přejdete ke konfrontaci a vaše vědomí začne skládat historickou mozaiku manželčiných lží, manipulací a emočního zneužívání – přesto podlehnete fázi popření. Stav vaší mysli se promění v bitevní pole kde budou bojovat dva tábory. Tábor Lpění na popírání hořkého zjištění a Tábor Smiřování se s krutou objektivně doložitelnou skutečností – tedy absolutní ztrátou rodinné sounáležitosti a soudržnosti. Ovládne vás totiž Kognitivní disonance

Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, například mezi postoji (znalostmi, vírou, chováním) a skutečným stavem věci.

Když tento obecný úzus budeme aplikovat na vztah mezi dvěma partnery, přičemž jeden bojuje o zachování rodiny a druhý chladně a krutě bere osud rodiny i váš do svých rukou v rámci naplnění sebestředných kalkulů tak dostaneme za rovnítko jediné. Zatímco vy budete psychopatické jednání ženy omlouvat a dokonce v rámci nesmíření se se skutečným stavem věcí sebe samotného nesprávně vinit, ona bude obviňovat a soudit. Onen neřešitelný rozpor ve jménu té nejděsivější fantazie hrozby ztráty rodiny a veškerého investování do ní, která by skončila krutou a nesmiřitelnou duševní bolestí raději přijmete falešnou představu o ženě a její nedotknutelnosti, ba co víc, začnete ženu dokonce chránit a bránit i v momentě, když zjistíte křivdy páchané ženou na vašem nejbližším okolí. Tímto vaším neurotickým chováním, které je u ne psychopatického jedince naprosto normální a svým způsobem i zdravé (kdo by chtěl přijít o všechno co v životě miluje a má), psychopatologii své ženy ještě přiživujete. Zatímco vy kolem ženy po špičkách našlapujete tak, aby se její monstrózní a sebestředné ego nerozbouřilo, ona vás lechtá na zádech jemně nabroušeným ostří své mačety hněvu, nenávisti a odplaty za vaše sebeponižujicí dobro. Nevěříte?

Proč se kognitivní disonance neprojevuje ve vztazích zdravých partnerů?

V milostném vztahu zdravých partnerů existuje určitá transparentnost. Ve zdravém vztahu se nevyskytuje maska zdravého rozumu, pod jejíž skrytou vrstvou byste nalezli nějaké zlomyslné a destruktivní já. To co oba partneři na sobě, tedy na povrchu vidí, to by měli dostat i zevnitř. Lépe řečeno, takový pár zdravých jedinců se zdá být tím, čím opravdu je. U zdravého vztahu nefiguruje žádná manipulace, emoční zneužívání a nevěra bez výčitek svědomí.Zdravé vztahy nekončí náhle, jako by se nic nedělo, protože zdraví lidé jen tak citové pouto nezahodí ze dne na den. Naopak, jakmile zdravý vztah skončí, obě strany to přijmou, ukončí a pokračují cestou nového života s řádným plněním závazků minulosti.

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.