Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.
Prohledat Rubriku

Právo

Usměrní Cochemská praxe nevyzrálé rodiče?

Proč je boj rodičů o děti zvrhlejší, než válka o krajinu s ložisky ropy?

Novinář Jiří X. Doležal zhruba před rokem okomentoval povahu porozvodových bojů o děti magickou větou, jejíž přesné znění cituji: „Porozvodové spory o děti jsou téma, kde najdeme stokrát víc lidské špíny než mezi obchodníky s heroinem“ . Toto prozíravé prohlášení bych neváhal vytesat do mramoru a postavit po boku s láskou opečovávaného záhonku před ministerstvem práce a sociálních věcí či ministerstva spravedlnosti. Nabízí se tedy mnoho naprosto zásadních otázek. Jak usměrnit rozhádané rodiče tak, aby se dítěti zachovalo…

Heterosexuálům se kradou děti, slepice mají lidská práva

Začnou občanští aktivisté už konečně lobovat rozumem a neplést pojmy s dojmy?

Občanští aktivisté. Mnohdy docela profesionálně organizovaná sdružení mentorů z lidu vyjadřujících se k tématům zpravidla přesahující jejich odbornou kompetenci. Inženýr ekonomie jako rodinný mediátor, zemědělský inženýr jako sociolog a kulturní antropolog, komerční inženýr jako ústavní soudce, politolog jako technolog živočišné výroby, idiot a sociopat jako veřejný zmocněnec v zastoupení klienta u soudu. „Sofistikovaný“ názor máme dneska všichni. Jsme digitálními samovzdělanci rychlokurzů na sociálních sítích. Tu a tam…

Cochemská praxe v Čechách? Na Moravě už se inspirovali!

Novojičínský soudce Vladimír Polák to dokázal. Přesvědčí i ostatní kolegy?

Na české scéně exceluje novojičínský osvícenec Magistr Vladimír Polák. Je to člověk, který působí velmi moudře, vyzařuje z něj přirozená autorita a lidskost. Umí prý skvěle vést moderní opatrovnickou agendu, navrhovat inovace a předkládat je kolegům.

Jsou pomluvy na sociálních sítích trestné?

pomluvy na sociálních sítích vypadají nevině, dokazovat se ale dají.

Sociální sítě jsou jedním z nejvýznamnějších komunikačních prostředků dnešní doby. Člověk může získat pocit, že se jedná o prostory otevřené svobodnému sdělování. Nicméně i zde jsou nějaké hranice, za které by se nemělo jít. Pokud tedy objevíte např. na veřejném timelinu něco, co by vás mohlo poškodit a kompromitovat, můžete proti takovému jednání uplatnit zákon o pomluvě §184 Trestního zákoníku. Trestního zákoník se zde opírá o dikci, kde se přečinu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý…

Syndrom zavrženého rodiče existuje! Jeho výklad je ale nejednoznačný.

Je spor o správný výklad pojmu syndrom odcizeného rodiče zbytečný?

Nad soudními znaleckými posudky zahrnující syndrom zavrženého rodiče (SZR) - ve světě rovněž nejednoznačně právně i psychologicky neukotveného Parental alienation syndrome (PAS) se stahují mračna. Syndrom zavrženého (nejspíš odcizeného) rodiče je termín, který vytvořil americký psychiatr Richard A. Gardner (1931–2003) na počátku 80. let. Definoval jej jako poruchu, která se projevuje tím, že dítě soustavně a neodůvodněně zlehčuje a uráží jednoho z rodičů. Klíčová otázka tedy zní, proč to dítě dělá?

10 rad, jak komunikovat s OSPOD

Každá rada drahá. Kontrolujte úřední zápisy své partnerky!

OSPOD ve zkratce je orgán sociálně právní ochrany dětí, který je zřízený státem a jeho pobočky bychom měli najít v každém městě ČR podle příslušné městské části, nebo kraje. OSPOD funguje především jako opatrovník zájmů dítěte před soudy ve věci úprav poměrů s rodiči. Může rozhodovat o sjednání nápravy narušených funkcí rodiny, zprostředkovávat psychologické rodinné poradenství, nebo poskytnou či doporučit asistovaný styk s dítětem. Jeho pracovníci bývají také často přítomní u soudu, kde hájí zájmy dítěte před soupeřícími…

Asistovaný styk s dítětem jako nechtěná nutnost

Proč asistovaný styk podstoupit a tolerovat jeho nesmyslnost.

Asistované styky slouží zejména k zprostředkování kontaktu nebo předávání dítěte při řízeních opatrovnických soudů. Obvykle se praktikují v situacích, kdy si dva rozhádaní rodiče nedokážou rozumnou a smírnou cestou předat nezletilého potomka důstojným a lidským způsobem. Průběh asistovaného styku zaznamenává třetí osoba, která má funkci zapisovatele nikoliv hodnotitele. Účastníci styku musí zachovávat určitý etický kodex. Rodič si s dítětem hraje tak, aby dítě prvoplánově nepodněcoval k získávání jakýchkoliv informací, které…

6 rad, jak si vybrat advokáta

Kde ho najít a jak s ním komunikovat

6 rad, jak si vybrat advokáta . Pokud vaší životní dráhu narušila výhybka jménem „rozvod“ , budete řešit poměry v péči o děti, dělení majetku a nejrůznější přidané peripetie okolo. Záleží na tom, jestli je váš partner schopný vzájemné dohody a nebo si rád dupne a chce z manželství pro sebe vytěžit co nejvíce. Proces rozvodu koneckonců může ztížit i nějaké trestní řízení či civilní řízení, pokud boj o děti a majetek hraničí s trestnou činností. Na internetu je mnoho návodů, jak si rozvodové řízení ošetřit svépomocí, nicméně…