Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.

10 rad, jak komunikovat s OSPOD

Každá rada drahá. Kontrolujte úřední zápisy své partnerky!

0 9 551

OSPOD ve zkratce je orgán sociálně právní ochrany dětí, který je zřízený státem a jeho pobočky bychom měli najít v každém městě ČR podle příslušné městské části, nebo kraje. OSPOD funguje především jako opatrovník zájmů dítěte před soudy ve věci úprav poměrů s rodiči. Může rozhodovat o sjednání nápravy narušených funkcí rodiny, zprostředkovávat psychologické rodinné poradenství, nebo poskytnou či doporučit asistovaný styk s dítětem. Jeho pracovníci bývají také často přítomní u soudu, kde hájí zájmy dítěte před soupeřícími rodiči o jejich péči, podílí se na posuzování způsobilosti rodičů k výchově dětí, také prezentují a hodnotí sociální podmínky, ve kterých dítě žije nebo žít bude.

Kdy budete OSPOD potřebovat?

K OSPOD moc rádi rodiče nechodí a když už, tak za nepříjemných okolností. Znáte ty obvyklé fráze: „musela jsem jít kvůli malé na sociálku“, “jestli to nezměníte, pošlu na vás sociálku“, nebo „jak se to vaše dítě chová, to už je na sociálku“. Zkrátka ona Sociálka bývá často spojována s negací a pravdou je, že ji potřebujeme především v případech, kdy manželství nějakým způsobem krachuje a vzniká mezi partnery pře o to, kdo bude dítě nadále vychovávat, pokud se vztah rozdělí.  Z toho důvodu bývá tato organizace jakýmsi prostředníkem k vydírání mezi rodiči, kteří jeden druhého prezentují jako toho, kdo je pro výchovu dítěte nevhodný. Pere se špinavé prádlo. Pokud jeden z partnerů začne vyvíjet podezřelou aktivitu a chodí na úřad tzv. “bonzovat“ ,měli byste se mít na pozoru a útoky vhodně kontrovat. Jedinou strategií, jak nebýt poražen, je navštěvovat OSPOD také. Náše doporučení je pro muže. Budem odrážet útoky vzteklé manželky, která kydá špínu, aby později získala výhody a u případného soudního sporu o dítě měla na vrch. Ze strany občanského aktivismu a to zejména u mužské populace existují tendence negativně kritizovat převažující ženské osazení kanceláří OSPOD a poukazovat na genderovou podjatost při posuzovaní způsobilosti rodičů. Tato tvrzení jsou ale zpochybnitelná. Ve světě racionálního myšlení totiž nelze generalizovat. Hodnotit se mají vždy jednotlivci, nikoli celé skupiny. Navíc systém je v otázce nepoměrného svěřování dětí do výhradní péče matek nastaven spíš ze strany soudů jakožto nejvyšší autority a OSPOD jako podřízená složka takto prostě teoreticky vrchnost může vnímat. Není to samozřejmě správné, nicméně je to zažitá praxe.

Desatero rad

 • Jakmile zjistíte návštěvu ženy na OSPOD, okamžitě jednejte a vyhledejte si pobočku, která přísluší vašemu bydlišti
 • kontaktujte sociální pracovnici, která řeší vaší založenou rodinnou složku a vyžádejte si nahlídnutí do spisu
 • porovnejte zápisy ve složce a pokud najdete nesrovnalosti, začněte písemně nebo ústní konzultací nepravdivá tvrzení rozporovat
 • popište svojí verzi. Můžete i telefonicky. Sociální pracovnice musí vaše slova zaprotokolovat
 • domluvte si schůzku a zkontrolujte relevantost zápisu z telefonátu a pečlivě kontrolujte i zápisy z vaší osobní návštěvy
 • pokud najdete jakékoliv nesrovnalosti ze zápisu, nechte je na vyžádání poopravit a opět si je zkontrolujte
 • pokud zaregistrujete u pracovnice OSPODU náznak podjatosti vůči vaší osobě, nebo dostanete pocit, že s vámi nejedná tak, jak ji jako zmocněnou úřední osobu pověřil zákon, upozorněte ji slušně, ať takto nejedná.
 •  Vždy choďte na úřad vhodně a čistě oblečení, komunikujte slušně, snažte se zachovat klid a projevte sociálním pracovnicím galantnost. Pokud jste dosáhli nějaké vyšší úrovně vzdělání, přiznávejte ho (titul před jménem)
   
 • nezapomeňte projevit zájem o vaše dítě, mluvte o něm, projevujte starost a ukažte vřelý vztah k němu. Pokud to bude možné, navštivte úřad i s ním.
 •  neignorujte osobní setkání s ženou na úřadě, pokud vás k tomu úřad vyzval. Vždy držte emoce na uzdě, i když jste s ženou „na nože“ a máte pocit, že jste v právu.

Pokud dodržíte naše rady, odzbrojíte ženu a připravíte si pevnější půdu pro případný pozdější soudní spor v rámci rozvodu a úpravě styku s nezletilým dítětem. Pamatujte! Kdo se nebrání a neuvádí věci na pravou míru, tiše souhlasí s námitkami protistrany.

 

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.