Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.

Křivé obvinění ze zneužívání dětí je pro otce likvidační

Jaký je rozdíl mezi účelovým a falešným oznámením?

0 1 084

Záznamy dosavadní praxe a judikatur ve věcech křivých obvinění ze sexuálního zneužívání dětí jsou celkem dobře dohledatelné na českém internetu. Pokud máme možnost prozkoumat tuto část opatrovnických sporů a verdikty trestních soudů, můžem si dovolit alespoň skromnou kritiku. Křivé obvinění – taktéž účelové trestní oznámení ale musíme odlišit od oznámení falešného, které často vzniká neúmyslnou  snahou ochránit dítě

Na webové stránce jedné z advokátních kanceláří můžeme po přečtení jejího obsahu získat pocit, že se blýská na lepší časy a soudy už konečně tento závažný fenomén či sociální jev trestají přísněji než před 10 až 15 lety a dokonce můžeme nahlédnout do zákulisí třech právních rovin, které je možné proti zvrácené partnerce uplatnit. Jsou to roviny trestněprávní obrany, civilněprávní obrany a opatrovnického řízení. Nicméně je třeba dodat, že takové advokátské rady a vůbec celý  chladný přístup k uplatnění práv proti křivě žalující osobě a jejich dvou obětí (dítě a také partner) – by měla dle mého názoru předcházet snaha o pokus zahrnout do celého procesu prvky cochemské praxe, která je v současné době tak trochu českým novorozenětem, které by se rádo učilo od svého německého, staršího a ukázněnějšího bratříčka. V čechách se zatím jen dokola podávají trestní oznámení, policie stále něco vyšetřuje, advokáti a soudci mají velký mejdan zatímco rodiny s dětmi trpí.

Přistupme tedy k oněm právním rovinám

§ 345 odst. 1 trestního zákoníku se týká přímo křivého obvinění a existuje bohatá soudní judikatura, kterou lze pročíst na stránkách výše uvedené právnické kanceláře, nicméně je zde jeden zarážející fakt, že ač křivě obviňující osobně hrozí trest odnětí svobody, tak až po té, co v jednání pokračuje. Není tedy divu, že mstivé a majetnické matky jen tak něco nezastaví. Hrozba podmíněného trestu není nijak závažná, lze ji přežít. Jsou dokonce zaznamenány případy, kdy křivě žalující strana vyšla ze soudní síně beztrestně. Nikdo přitom nebere ohledy na otce, který je naprosto zneuctěn, pošpiněn a může být ohrožen na vzniku rektivní či velké deprese. Paradoxem je pak fakt, že deprese otce zapřičinělá jednáním matky může dále otce znevýhodnit ve vztahu ke způsobilosti pěče o dítě. Satisfakce podmíněného trestu hrozící neoprávněně žalující ženě v řádech několika měsíců versus osmiletý trest odnětí svobody pro muže je pak zjevně nepřiměřený. Navíc vystavit svého expartnera nebezpečí trestního stíhání, úzkosti a sociálního zpochybnění je jako utáhnout mu smyčku kolem krku. Bez pardónů!

Rovina Civilněprávní obrany se opírá o zákon dle § 81 a násl. občanského zákoníku pro pomluvu. Můžete se domoci omluvy nebo peněžitého odškodnění za ztrátu cti či způsobení duševních útrap.

Agresivní boj o dítě u soudu k ničemu nevede. Nejvíce to poškodí děti. Matka to ale nechce pochopit. Kam s ní ? 

Vymáhání peněžitého odškodnění mezi rodiči je stejně jako uložení peněžitých trestů za maření styku s dítětem spíš paradoxem reciprocity a distributivní spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že jsou si oba rodiče povinni hmotně zabezpečovat dítě a jejich finanční způsobilost je asymetrická ať už na jedné či druhé straně, je vskutku velmi problematické sankciovat jednoho či druhého, protože ti kdo budou nejvíc ztrestáni jsou právě děti buď na straně matky, nebo otce. Když soudce sebere jednomu, druhému musí „naložit“ jinde. Ukázněný a slušný otec nechce ztrestat matku, chtěl by se dohodnout.

Důkaz účelovosti obvinění

Do celého sporu se pak samozřejmě dostává opatrovnický soud. Partnerkou trestně ohlášený muž se ihned po ohlášení trestního oznámení stává v očích Policie podezřelý. Začne rychlá mašinérie. Otec je okamžitě opatrovnickým soudem odstaven od nezletilého ditěte a pokud se s ním chce vídat, tak za účasti třetí osoby v rámci asistovaného styku. Asistovaný styk si buď musí „zakázaný“ rodič hradit ze svého částkou 400-800 kč na hodinu a nebo najít alternativu placenou z fondů pro ochranu dětí a rodiny. Je jich mraky, nicméně OSPOD jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, nebo chcete-li sociálka“  jako orgán zřízený státem rád nabízí  službu asistovaných styků u soukromých agentur.

Celá právní rovina se pak v rámci hodnocení křivého obvinění bude opírat o dvě zásadní skutečnosti. Buď se žalující ženě prokáže, že jednala zcela účelově a svým křivým obviněním chtěla všemi dostupnými prostředky dosáhnout, aby byl druhý rodič od dítěte odstaven a bylo mu znemožněno podílet se na jeho výchově a nebo se jí za pomoci šikovného advokáta a sehrání kvalitního divadelní představení s tématem předstíráním domělého strachu ochránit své dítě před druhým rodičem – podaří obelhat soud. V prvním případě – pokud se prokáže chladnokrevný kalkul může hrozit křivě obviňující straně až dvě léta vězení, v druhém případě odchází od soudu beztrestně. Muž je potrestán tak jako tak. I když se Policii vůči jeho osobě nic neprokáže, slízne doživotí v podobě bolestného šrámu na duši s patřičně pošramocenou pověstí, kterou po zbytek života bude muset obhajovat nejen svým přátelům, ale také svým dětem.

 

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.