Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.

Případ Alexie (11) vyústil v masivní mediální kritiku opatrovnického rozsudku Krajského soudu v Brně.

Proč je případ ve sporu rodičů o nezletilou Alexii mediálně zajímavý? Koho rozhodnutí soudu pohoršuje a proč zvedá ze židlí odborníky z opatrovnických profesí?

0 3 059

Konečně se začalo blýskat na lepší časy! Rutina, se kterou rodiče u soudu doposud kalkulovali ve svůj prospěch se začala nevyplácet. Civilní soudy přitvrdily a začaly výrazně omezovat vlastnické chování rodičů ve vztahu k dětem. Spor Rodičů o nezletilou Alexii (11) je názornou ilustrací, jakým způsobem genderově rozdělená společnost rodičovský konflikt a rozhodování soudu vnímá. Media pak přebírají právě tu část kritiky, kterou kříčí manipulovaná většina.

Velmi zdařilý a citlivě napsaný třiceti odstavcový Rozsudek brněnského soudu totiž například konstatuje, že nebylo zjištěno ze strany otce Alexie sexuální a násilné chování vůči matce, tak jak matka policejním orgánům oznamovala. Soud matce naopak vyčitá, že ta se snažila přivodit otci nejenom nezákonné trestní stíhání a následné 6-měsíční vazební věznění, ale selhala především jako matka nezletilé, která postupně mařením výkonu rozhodnutí způsobovala dceři konfliktní a nepřehlednou situaci a demotivovala dceřinný vztah s otcem. Odůvodnění odvolacího soudu je shrnutím 6- letého rodinného dramatu, nad kterým nelze, než kývat hlavou. Negativní emoce při čtení rozsudku vyvolává především přístup matky nezletilé, která do celého sporu vnáší prvky neschopnosti udržet jeho hladký průběh, stále se odvolává proti vydaným rozhodnutím soudu 1. stupně a tímto přístupem poškozuje nezletilou v jejím nejlepším zájmu. Úvod rozsudku nejdříve ilustruje charakteristické vlastnosti obou účastníků řízení, dále pak vytěžuje z obsahu spisů kolizního opatrovníka vzájemné postoje rodičů ve vztahu k sobě a nezletilé Alexie. Matka vyčítá Okresnímu soudu, že je v jednotlivých rozhodnutí nerespektující vůči přání a potřebám nezletilé. Sobecky připisuje přirozené a vhodné výchovné prostředí pro Alexii předevšim sobě a špiní domácí zázemí otce. Apeluje na nežádoucí jazykovou bariéru mezi slovenským a českým jazykem, která by byla v případě změny výchovných poměrů ve prospěch otce pro Alexii nežádoucí. Pozitivní postoj k otci zaujímá kolizní opatrovník, který opakovaně navrhuje soudu změnu výchovných poměrů, protože shledává chování matky jako negativně ovlivňující dceru proti otci, přičemž nedoporučuje spolu se soudním znalcem brát v potaz participační právo Alexie vyjádřit se za sebe, když je soustavně manipulována matkou. Otec se proti odvoláním matky pochochopitelně brání a žádá odvolací soud o bezodkladné zamítnutí odvolání matky. Zcela správně argumentuje, že matka neakceptovala opakované poučení ze strany soudů, dlouhodobě, permanentně a trvale bránila a nadále brání otci v řádném styku s dcerou, kdy nikdy nebude s největší pravděpodobností akceptovat rozhodování soudů. Otec procestoval mnoho tisíce kilometrů za dcerou, ale nikdy se řádného kontaktu nedočkal. Odvolací soud se nakonec ztotožňuje se soudem 1. stupně, že ten zcela správně dovodil, že jsou naplněny podmínky pro to, aby byla Alexie svěřena do výchovy otce, neboť je to v nejlepším zájmu nezletilé. Dále souhlasí, aby Alexie ještě před změnou výchovných poměrů podstoupila šestiměsíční psychoterapeutickou očistu na neutrální půdě krizového centra a nařizuje rodičům asistované styky , přičemž spoléhá a apeluje ke zlepšení a usměrnění konfliktních vztahů obou rodičů k sobě v nejlepším zájmu Alexie.

Zveme Vás k diskusi do facebookovské skupiny  Otcové křivě obvinění 

Lživé konstrukce a manipulace

Není vyjímkou, že i v tomto případě do celého procesu vstupuje angažovaná babička Alexie a matka odpůrkyně, která neobratně podává stížnost na sociální pracovnici OSPOD, čímž nevědomě brojí proti matce a malé Alexii . Ukazuje se totiž, že má na vlivu malé Alexie jako babička podíl právě manipulací své „dospělé“ dcery. S kauzami takového ražení, kde figurují takové rodinné modelové vzorce se můžeme setkat stále častěji a není náhodou, že média začala na takových konfliktech participovat. Archetyp utrápené, ublížené, nevinné matky chránící své dítě proti zlému a násilnickému otci živí veřejné mínění a velmi efektivně lajkuje „křížem krážem“ celou profeminní společnost na sociálních sítích, která na články odkazuje, aby zpětně přivedla své pohoršené stádo zpět a zaměřila pozornost k podobnému.

Obborná elita v křeči a výkřiky do tmy!

Proti rozhodnutí soudu ostře vystoupila řada „opatrovnických celebrit“, která se oháněla participačním právem dítěte, ke kterému nezletilý v určitém stupni vývoji osobnosti a věku může mít dle uvážení soudu nárok. Zapomnělo se ale na to, že k názorům dítěte nemůže být přihlíženo v případě dlouhodobé prokázané manipulace jednoho z rodičů proti druhému rodiči.  Některé výroky můžeme připomenout:

kupkova vodičkováJe zločinem proti lidskosti, pokud se rozhodne bez ohledu na to, co si přeje dítě,“ upozornila Marie Vodičková, předsedkyně Sdružení na ochranu ohrožených dětí. Obdobně to vidí i předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hana Kupková. „Vzhledem k tomu, že je dívka inteligentní, má jednoznačně právo se vyjádřit, co si přeje. Jinak se jedná o zasahování do dětských práv a dívce to může zničit život.“

foto: zdroj  BLESK

“Těžko obhajovatelný názor ochráňkyň ohrožených dětí, který považuje inteligenci dítěte za důvod k zohledńování participačních práv dítěte. Jako kdyby snad inteligence souvisela se zralostí, emoční a citovou vazbou odcizeného dítěte ke svému rodiči”.

Alexie byla hospitalizovaná na neutrální půdě zdravotnického zařízení, aby byla převychována k lásce ke svému násilnickému otci, zaznívavlo v diskusích jak z úst odborníků tak dámské diskutující většiny“

Tahle argumentace nezní moc přesvědčivě. Dívka nejde na převýchovu. Dívka jde za terapeutickým procesem, který napraví její pokřivený vztah s otcem, který ji byl násilně vštěpován nejbližsím prostředím matky. Pokud by nic, než takovou negativní zkušenost nepoznala, stala by se v dospělosti nedůvěřivou vůči svému okolí a trpěla by úzkostí.

“Případ Alexie je tedy výsledkem naprosté neschopnosti naší zdravotní (totiž psychologické) péče v kombinaci totální neznalosti elementárních základů vývojové psychologie našich rodinně-právních soudců, kteří se v dané problematice patlají (pravda, poněkud nezaslouženě, protože oni mají rozhodovat právo, nikoliv odbornou pomoc) způsobem, který nyní vidíme v ‘plné polní’ u Alexie,” uvedla ve svém příspěvku na facebooku Klára Samková.

foto: Hans Štembera

Advokátka Klára Samková sice přišla s celkem „objevným“ argumentem, že právo a vývojová psychologie mohou být v procesní kolizi, zapoměla ale na fakt, že vzhledem k podrobné neznalosti spisu, posudku a rozsudku něměla na čem stavět svoje právní názory a vařila tzv. z vody. Alexinina otce komentovala zásadně negativně a spojovala ho se svým jiným případem, kde matku úspěšně zastupovala proti nekompetentnímu otci.

Vážení, toto je budovanie vzťahu otca s dcérou “nánať sa všade naokolo zákonmi, súhlasmi, GDPR, nepodloženými posudkami, vyhražkami kade-tade atď atď. Nech Alexii povie to isté, že vlastne on ju takto chráni, keď kvôli nemu musí byť v zariadení, v ktorom nadané a bezproblémové dieťa nemá čo hľadať a nechce tam byť a že on jej vlastne chce takto dobre a Alexia ihneď pochopí a vrhne sa mu do náručia…Predvčerom som sa do telefónu Alexie pýtala, prečo má takú relatívne dobrú náladu? Aby si to teraz niekto nevysvetlil, že je tam šťastná, jej dobrá nálada bola dobrá vrámci toho zlého, čo prežíva. Odpoveď znela: “Pretože dnes tu nebol otec”! Viac mi k tomu netrebalo. Účel rozsudku “naučiť sa mať rada otca” v krízovom centre nejak nezafungoval a ani nezagunguje. Myslím, že ďalej viac pokračovať netreba.”

foto:  facebook Zuzana Jurčenková

Slovenská stranická kandidátka Zuzana Jurčenková  je tetouAlexie. Zneužila nezletilou dívku k populistické kampani. Dokonce v komentářích nepůsobila nijak odpovědně a zrale. Nedokázala udržet nadhled, její komentáře spíš působily impulsivně a agresivně. Komentovala také pomocí návodných otázek s cílem vyvolat odpor veřejnosti k otci Alexie.  Zuzana Jurčenková  proto nemůže být pro nezletilou dívku morální autoritou.

Jak probíhá asistovaný styk?

Nezletilá Alexie nyní podstupuje setkávání s rodiči na neutrální půdě krizového centra. Lékaři a psychologové budou u Alexie zjišťovat psychické následky sporu rodičů a případně je léčit. Alexie a její otec budou moci pozvolným tempem získávat odcizený vztah. Jejich setkávání budou zapisovat svědci. Podle vytěžených dat pak soud bude každý měsíc průběžně v jednotlivých usneseních předepisovat následné styky  tak, jak se situace bude po dobu 6 měsíců vyvíjet.

Krátké shrnutí, aneb méně někdy znamená více…

Soudní rozsudek, který rozhodl nikoli ve prospěch otce, ale ve prospěch Alexie je prostě výstavní kousek. Celá reakce společnosti byla unáhlená a emočně nezvládnutá. Velmi alarmující je, že se nepodařila právě lidem, kteří sami sebe delegovali do role velkých odborníků. Jejich názory totiž velmi těžko mohou obstát nad jasnými a prozřetelnými argumenty soudců.              

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.