Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.
Prohledat Rubriku

Psychologie

Syndrom zavrženého rodiče existuje! Jeho výklad je ale nejednoznačný.

Je spor o správný výklad pojmu syndrom odcizeného rodiče zbytečný?

Nad soudními znaleckými posudky zahrnující syndrom zavrženého rodiče (SZR) - ve světě rovněž nejednoznačně právně i psychologicky neukotveného Parental alienation syndrome (PAS) se stahují mračna. Syndrom zavrženého (nejspíš odcizeného) rodiče je termín, který vytvořil americký psychiatr Richard A. Gardner (1931–2003) na počátku 80. let. Definoval jej jako poruchu, která se projevuje tím, že dítě soustavně a neodůvodněně zlehčuje a uráží jednoho z rodičů. Klíčová otázka tedy zní, proč to dítě dělá?

Asistovaný styk s dítětem jako nechtěná nutnost

Proč asistovaný styk podstoupit a tolerovat jeho nesmyslnost.

Asistované styky slouží zejména k zprostředkování kontaktu nebo předávání dítěte při řízeních opatrovnických soudů. Obvykle se praktikují v situacích, kdy si dva rozhádaní rodiče nedokážou rozumnou a smírnou cestou předat nezletilého potomka důstojným a lidským způsobem. Průběh asistovaného styku zaznamenává třetí osoba, která má funkci zapisovatele nikoliv hodnotitele. Účastníci styku musí zachovávat určitý etický kodex. Rodič si s dítětem hraje tak, aby dítě prvoplánově nepodněcoval k získávání jakýchkoliv informací, které…

Jestli mě nebudeš milovat, udělám ti ze života peklo!

Přítomnosti histrionské poruchy osobnosti má antisociální dopad na průběh manželství

Dokazování pravosti lásky je jedna z největších debilit, kterou občas nárokují i jinak duševně zdravé ženy a jsou nejspíš průvodním znakem nesprávně stimulované vagíny, za kterou můžou – jak jinak než muži! Dříve za dob Freuda se tomu prý říkalo hysterie a název odvozený byl od řeckého hystera – tedy děloha. Protože ale hysteričtí jsou i mužští vyděrači podmínečného dokazování lásky a ti dělohu postrádají, patrně problém bude úplně jinde.

Psycholog Jeroným Klimeš a jeho recepty po rozvodu

Zajímavý Úhel pohledu osobitého psychologa na partnerský rozchod a péči o děti

Statistika rozvodů eviduje 50% zkrachovalých manželství – tj. každé druhé manželství je zmařeno není třeba do hloubky rozebírat. Psycholog Jeroným Klimeš je toho názoru, že 40% manželství zanikne zcela zbytečně jako následek nezvládnuté partnerské krize. Problémem zbylých 10% jsou právě ta manželství, ve kterých je přítomna PSYCHOPATOLOGIE jednoho z partnerů.

Může být vaše dítě psychopat? Lze to testovat

Má dítě předpoklady k psychopatii vrozené a nebo za to může chování rodičů?

Může být vaše dítě psychopat? Lze to testovat. K testování dětí na rozpoznávání psychopatických rysů CU vědce přiměly předešlé výzkumy, které u dospělých jedinců potvrdily sníženou aktivitu Amygdaly v přímé souvislosti s reakcí na snímky vyobrazující emočně vypjaté výrazy lidských tváří.

Emoční zneužívání a kognitivní disonance ve vztahu

....proč se kognitivní disonance neprojevuje ve vztazích zdravých partnerů?

Zjistili jste,že vaše žena projevuje známky jisté emoční nestability? Snažili jste se sjednat ve vztahu pořádek a záhy jste se ocitli v předem promyšlené pasti? Máte výčitky, že něco děláte ve vztahu špatně? Neobviňujte se! Vaše choť totiž nejspíš jedná pod vlivem své pokřivené osobnosti. Zatímco ona jedná bez výčitek, vy berete ohled a nad vším moc dlouho přemýšlíte. Limituje vás totiž morální zodpovědnost. Ohlížením se kolem sebe totiž ztrácíte vhled do celé situace a stáváte se štvanou zvěří. Ženu tohle navíc baví a čím…