Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.

Matka už o nezletilou Alexii (11) patrně nestojí! Ústavní soud totiž rodičku v posledním odstavci…

Šokující zpověď otce z cesty na Slovensko. "Bylo to jak v americkém akčním filmu!!

Z předešlých rozsudků jsme měli možnost seznámit se s rozhodnutím odvolacího soudu, který potvrdil verdikt soudu prvostupňového a upravil poměry svěřením nezletilé do výlučné péče otce s tím, že odvolací soud pozměnil rozsudek

Šokující svědectví! Unie otců pod pražským Orlojem popravila své aktivní otce. Předsedu Valentina…

Galerie fotografií z akce Unie otců. Byla nevěsta s chlastem v ruce na snímcích náhodnou kolemjdoucí, a nebo ji někdo úmyslně nasadil? Přišel o hlavu i místopředseda Aleš Hodina?

Předposlední červnová neděle patřila všem otcům. Zatímco někteří nezapomněli svou otcovskou roli řádně oslavit na veřejnosti a to se svými ratolestmi po boku, jiní takovou výsadu neměli. Soud jim totiž právo na výchovu a styk se svými

Koronavirus zákeřně zaútočil na otce s dětmi. Lékař potvrdil karanténu. Pečujícího otce s příznaky…

Je násilné odebírání děti jednomu z rodičů v karanténě nutné? Proč rodiče karanténních opatření zneužívají ve svůj prospěch a kdy mohou být naopak opodstatněná? Mohou lékaři spolupracovat s rodičem a nedoporučit převoz dítěte i bez testů na koronavir a je takový dokument relevantní?

Bezmála sedm let trvající střídavá péče se ze strany matky potýkala s vážnými komplikacemi. Dvaadvacet nezákonných trestních ohlášek oznámených matkou policie tak dlouho odkládala, až soudy nepochopitelně svěřily děti do výlučné péče

Pandemie koronaviru patrně ohrozí střídavou i jinou společnou péči o děti. Ospody rodičům v době…

Je jeden domov ve stavu nouze pro děti skutečně nutný? Bude v době karantény nutné striktně dodržovat soudní rozsudek? Budou se přes děti rodiče vzájemně šikanovat? Mají hospitalizované děti v krizových centrech zakázané návštěvy?

Koronavirus způsobující onemocnění Covid-19 s velkou pravděpodobností omezí i střídavou či jinak upravenou péči rodičů o děti. Jeden domov se tak v období skrytého šíření viru stane předmětem dohod rodičů, kteří mohou v krizi ukázat, do

Případ Alexie (11) : Ústavní soud stížnost matky odmítl a usměrnil k rodičovské odpovědnosti

Proč matka Alexie nechala rozhodování obecných soudů přezkoumat Ústavní soud ? Jak se soudci se stížností vypořádali a proč je otec Alexie důvěryhodným rodičem?

Zcela předvídatelné závěry přineslo Usnesení pléna Ústavního soudu v opatrovnické kauze nezletilé Alexie. Matka jedenáctileté dívky totiž nebojácně usiluje o její zpětné navrácení do rodinného prostředí, které prvoinstanční soud spolu se

Případ Alexie (11) vyústil v masivní mediální kritiku opatrovnického rozsudku Krajského soudu v…

Proč je případ ve sporu rodičů o nezletilou Alexii mediálně zajímavý? Koho rozhodnutí soudu pohoršuje a proč zvedá ze židlí odborníky z opatrovnických profesí?

Poměrně četnou a stále narůstající praxí matek před rozvodem bývají v rámci úprav poměrů k nezletilým dětem křívá obvinění proti jejich otcům. Tato „doposud“ velmi účinná a efektivní strategie, jak zmanipulovat opatrovnický soud má…

Křivá obvinění jako nástroj rodičovské moci

Proč jsou matky za křivá obvinění trestně stíhány jen zřídka? Co s tím chtějí OČTŘ dělat? Proč opatrovnické soudy neměří otce a matky stejným metrem?

Poměrně četnou a stále narůstající praxí matek před rozvodem bývají v rámci úprav poměrů k nezletilým dětem křívá obvinění proti jejich otcům. Tato „doposud“ velmi účinná a efektivní strategie, jak zmanipulovat opatrovnický soud má…

Usměrní Cochemská praxe nevyzrálé rodiče?

Proč je boj rodičů o děti zvrhlejší, než válka o krajinu s ložisky ropy?

Novinář Jiří X. Doležal zhruba před rokem okomentoval povahu porozvodových bojů o děti magickou větou, jejíž přesné znění cituji: „Porozvodové spory o děti jsou téma, kde najdeme stokrát víc lidské špíny než mezi obchodníky s heroinem“ .…

Heterosexuálům se kradou děti, slepice mají lidská práva

Začnou občanští aktivisté už konečně lobovat rozumem a neplést pojmy s dojmy?

Občanští aktivisté. Mnohdy docela profesionálně organizovaná sdružení mentorů z lidu vyjadřujících se k tématům zpravidla přesahující jejich odbornou kompetenci. Inženýr ekonomie jako rodinný mediátor, zemědělský inženýr jako sociolog a…

Království lži Acorus

O beztrestném lhaní, suplování Policie, bez důkazů jako výhodě v opatrovnickém sporu

V Království lži Acorusu je povoleno lhát a to zcela beztrestně! Nebojte se, nikdo vás za to nepotrestá. Naopak, v Acorusu i v centru Locika vás ochrání i když vám lež bude prokázána. Smutné je, že za tak činí za peníze z MPSV, MHMP, z…