Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.
Prohledat Rubriku

Rodinné Právo

Křivá obvinění jako nástroj rodičovské moci

Proč jsou matky za křivá obvinění trestně stíhány jen zřídka? Co s tím chtějí OČTŘ dělat? Proč opatrovnické soudy neměří otce a matky stejným metrem?

Poměrně četnou a stále narůstající praxí matek před rozvodem bývají v rámci úprav poměrů k nezletilým dětem křívá obvinění proti jejich otcům. Tato „doposud“ velmi účinná a efektivní strategie, jak zmanipulovat opatrovnický soud má praktický důvod. Získat nad druhým rodičem a dítětem absolutní moc, kontrolu a dostatek času pro indoktrinaci vlastního dítěte i za cenu, že bude fakticky týráno. Těmto podlým, zákeřným a společensky nebezpečným trestním derivacím civilních řízení vévodí specifická skupina matek. Jak si proti…

Usměrní Cochemská praxe nevyzrálé rodiče?

Proč je boj rodičů o děti zvrhlejší, než válka o krajinu s ložisky ropy?

Novinář Jiří X. Doležal zhruba před rokem okomentoval povahu porozvodových bojů o děti magickou větou, jejíž přesné znění cituji: „Porozvodové spory o děti jsou téma, kde najdeme stokrát víc lidské špíny než mezi obchodníky s heroinem“ . Toto prozíravé prohlášení bych neváhal vytesat do mramoru a postavit po boku s láskou opečovávaného záhonku před ministerstvem práce a sociálních věcí či ministerstva spravedlnosti. Nabízí se tedy mnoho naprosto zásadních otázek. Jak usměrnit rozhádané rodiče tak, aby se dítěti zachovalo…

Heterosexuálům se kradou děti, slepice mají lidská práva

Začnou občanští aktivisté už konečně lobovat rozumem a neplést pojmy s dojmy?

Občanští aktivisté. Mnohdy docela profesionálně organizovaná sdružení mentorů z lidu vyjadřujících se k tématům zpravidla přesahující jejich odbornou kompetenci. Inženýr ekonomie jako rodinný mediátor, zemědělský inženýr jako sociolog a kulturní antropolog, komerční inženýr jako ústavní soudce, politolog jako technolog živočišné výroby, idiot a sociopat jako veřejný zmocněnec v zastoupení klienta u soudu. „Sofistikovaný“ názor máme dneska všichni. Jsme digitálními samovzdělanci rychlokurzů na sociálních sítích. Tu a tam…

Cochemská praxe v Čechách? Na Moravě už se inspirovali!

Novojičínský soudce Vladimír Polák to dokázal. Přesvědčí i ostatní kolegy?

Na české scéně exceluje novojičínský osvícenec Magistr Vladimír Polák. Je to člověk, který působí velmi moudře, vyzařuje z něj přirozená autorita a lidskost. Umí prý skvěle vést moderní opatrovnickou agendu, navrhovat inovace a předkládat je kolegům.

Asistovaný styk s dítětem jako nechtěná nutnost

Proč asistovaný styk podstoupit a tolerovat jeho nesmyslnost.

Asistované styky slouží zejména k zprostředkování kontaktu nebo předávání dítěte při řízeních opatrovnických soudů. Obvykle se praktikují v situacích, kdy si dva rozhádaní rodiče nedokážou rozumnou a smírnou cestou předat nezletilého potomka důstojným a lidským způsobem. Průběh asistovaného styku zaznamenává třetí osoba, která má funkci zapisovatele nikoliv hodnotitele. Účastníci styku musí zachovávat určitý etický kodex. Rodič si s dítětem hraje tak, aby dítě prvoplánově nepodněcoval k získávání jakýchkoliv informací, které…

6 rad, jak si vybrat advokáta

Kde ho najít a jak s ním komunikovat

6 rad, jak si vybrat advokáta . Pokud vaší životní dráhu narušila výhybka jménem „rozvod“ , budete řešit poměry v péči o děti, dělení majetku a nejrůznější přidané peripetie okolo. Záleží na tom, jestli je váš partner schopný vzájemné dohody a nebo si rád dupne a chce z manželství pro sebe vytěžit co nejvíce. Proces rozvodu koneckonců může ztížit i nějaké trestní řízení či civilní řízení, pokud boj o děti a majetek hraničí s trestnou činností. Na internetu je mnoho návodů, jak si rozvodové řízení ošetřit svépomocí, nicméně…

O nesvobodě domovní svobody

O rovnosti rozhodování partnerů ve vztahu k společnému bydlení

V řešení sporu se vychází z porušování domovní svobody, § 178 odst. 2 tr. Zákoníku a výklad domovní svobody, která je zaručena v čl. 12 Listiny základních práv a svobod, jenž označuje obydlí za nedotknutelné s tím, že není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí

Dětský lékař: „Matce vydám zprávu o nemoci dítěte vždycky”

Lékař maří styk dítěte s otcem. Musí si krýt záda!

Máme tady modelovou situaci týkající se pediatra, který ochotně spolupracuje s rodičem tak, že pokaždé prohlásí dítě za nemocné, tedy vydá lékařskou zprávu, že je dítě nemocné . Matka má v rámci předběžného opatření nařízené soudem předat dítě ve stanoveném čase. Dítě je jinak zdravé, nevykazuje známky nějakého vážného onemocnění. Matka přikáže dítěti , že má před panem doktorem vypovídat o svých tělesných pocitech: „Řekneme panu doktorovi, že tě bolí bříško, ano?". Málá téměř 4-letá dcerka přikývne. Poslouchá přeci maminku.