Liga Otců
Pomož si sám, pak ti pomůže kde kdo.
Prohledat Rubriku

Právo

O nesvobodě domovní svobody

O rovnosti rozhodování partnerů ve vztahu k společnému bydlení

V řešení sporu se vychází z porušování domovní svobody, § 178 odst. 2 tr. Zákoníku a výklad domovní svobody, která je zaručena v čl. 12 Listiny základních práv a svobod, jenž označuje obydlí za nedotknutelné s tím, že není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí

Dětský lékař: „Matce vydám zprávu o nemoci dítěte vždycky”

Lékař maří styk dítěte s otcem. Musí si krýt záda!

Máme tady modelovou situaci týkající se pediatra, který ochotně spolupracuje s rodičem tak, že pokaždé prohlásí dítě za nemocné, tedy vydá lékařskou zprávu, že je dítě nemocné . Matka má v rámci předběžného opatření nařízené soudem předat dítě ve stanoveném čase. Dítě je jinak zdravé, nevykazuje známky nějakého vážného onemocnění. Matka přikáže dítěti , že má před panem doktorem vypovídat o svých tělesných pocitech: „Řekneme panu doktorovi, že tě bolí bříško, ano?". Málá téměř 4-letá dcerka přikývne. Poslouchá přeci maminku.